נווטו עם Wazeחייגו אלינו

חברה מפרת חוק

חוק החברות מתיר לרשם החברות (סעיף 362א), לרשום חברה כחברה מפרת חוק, כאשר חברה לא שילמה את האגרה השנתית או כאשר חברה לא הגישה דין וחשבון שנתי (אף אם מדובר בחברת חוץ).

מדובר ברישום שהוא הרבה יותר מדקלרטיבי:

רשם החברות רשאי לסרב לבצע מספר רב של פעולות הקשורות באותה "חברה מפרה".

לדוגמא: רשאי רשם החברות לסרב לרשום חברה שבעל מניות בה הוא בעל שליטה בחברה המפרה.

לא אחת, אנו נתקלים במקרים, בהם אנשים הקימו חברה בעבר לצורך הקמת עסק מסוים, אשר בסופו של דבר לא קרם עור וגידים ואותה חברה שהוקמה על ידם, הוקמה למעשה לחינם. ברם, במקום לדאוג לפירוקה (או "מחיקתה" כפי שהיה בעבר), לא עושים דבר. ההשלכות של כך – אי תשלום אגרה שנתית, אי הגשת דין וחשבון שנתי וכפועל יוצא – רישום של החברה כחברה מפרה.

כך, נצברים לאותה חברה חובות של אלפים ואף עשרות אלפים של שקלים, לעתים מבלי שבעל השליטה מודע לכך.

פעמים רבות התודעה מגיעה אל בעל השליטה כאשר ברצונו להקים חברה חדשה, לצורך חדש. אז, נתקל הוא בסירוב רשם החברות ומגלה כי נצבר לו (לחברה שהקים בעבר) חוב אסטרונומי.

חשוב מאוד להקפיד, אם מקימים חברה, בין אם פועלים במסגרתה ובין אם לאו, לפרק אותה כראוי ולא להותיר קצוות פתוחים.

במידה ומדובר בחברה שלא היתה לה פעילות לכל אורך חייה, או שהיתה בה פעילות שנפסקה אך מסיבות מסוימות לא פורקה החברה, ניתן במקרים מסוימים "להינצל" מהחוב בגין האגרות השנתיות, באמצעות המצאת מסמכים ואישורים שונים לרשם החברות אשר יש בהם בכדי להוכיח כי אכן לא היתה פעילות בחברה.

 

לצורך כך עדיף לפנות לעורך דין. 

פרטי יצירת קשר

תל אביב

הברזל 5א', רמת החייל

תל - אביב 6917009

טלפון: 03-5603210

פקס: 03-5605921

Boston, MA

30 Parkman St., 

Brookline, MA 02446

USA

Tel: +1-857-3612634